Budowa stron w Łodzi

Każda strona internetowa jest logiczną całością stworzoną z kilku podstawowych elementów. Najważniejsze widocznych części składowych to:

– nagłówek, w którym znajduje się logo i menu górne

– treść strony, w której umieszcza się inne elementy jak np. artykuły i zdjęcia

– stopka, w której znajdują się informacje społecznościowe (np. link do Facebook lub Google+) i techniczne np. wykorzystane licencje czy prawa autorskie.

 

Taka budowa strony to oczywiście uproszczony schemat, który może występować w wielu, bardzo różnych odmianach. Każdy element tworzony jest za pomocą odpowiednich komend języka programowania. Wpisywanie w odpowiedniej kolejności właściwych komend i poleceń powoduje, że budowana strona będzie się wyświetlać prawidłowo.

 

Budowa stron w Łodzi, jak i w każdym innym mieście w Polsce, musi zawierać wymienione wyżej elementy. Oczywiście te profesjonalne strony internetowe będą znacznie bardziej rozbudowane i będą posiadały znacznie więcej funkcji, niż te zawierające najprostszą architekturę.